Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


A Szabódor Kft mint a webshop.faremek.hu internetes weboldalon található webáruház üzemeltetője az általa forgalmazott termékek értékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) az alábbiak szerint határozza meg.
Jelen feltételek 2017. május 01-től, határozatlan időre lépnek életbe.
Jelen ÁSZF rendelkezései Szabódor Kft, továbbiakban Szolgáltató és a Faremek webáruház vásárlói közt jön létre.

Webáruház címe:         www.webshop.faremek.hu
Szolgáltató: Szabódor Kft
Székhely: 4034 Debrecen, Veresegyházi Tamás utca 32. 
E-mail:info@faremek.hu
Bankszámlaszám:10300002-10598958-49020015
Adószám: 14516326-1-09
Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-015852
Tárhely szolgáltató: Shoprenter.hu Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129.


Jelen ÁSZF hatálya minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre és szolgáltatásra kiterjed Magyarország területén, amely a webshop.faremek.hu weboldalon található Webáruházon keresztül történik.

Az ÁSZF-vel kapcsolatos meghatározások:


Vásárló: minden olyan – a hatályos magyar jog szerinti – természetes vagy jogi személy, aki az Eladó termékeit a webshop.faremek.hu webáruházon keresztül megvásárolja.
Eladó:  A Szabódor Kft (székhely: 4034 Debrecen, Veresegyházi Tamás utca 32.; cégjegyzékszám: Cg. 09-09-015852; adószám: 14516326-1-09)
Felek: Az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést megkötő Vásárló együttes megnevezése.
Webáruház: Eladó által üzemeltetett, a webshop.faremek.hu domain név alatt található internetes oldal.
Szolgáltatás: az Eladó webáruházában aktuálisan megrendelhető termékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és a Vásárlóhoz történő kiszállítása.
Termék: az Eladó részéről aktuálisan forgalmazott termékek, melyeket a webshop.faremek.hu weboldalán kínál megvásárlásra.
Árak: A Webáruházban feltüntetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árak, melyek minden esetben bruttó fogyasztói árak.


Egyéb rendelkezések:


Felelősség kizárása


Eladó nem vállal felelősséget webshop.faremek.hu webáruház használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a Webáruház és a banki weboldal használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából ill. az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.  


Elállási jog gyakorlása


Vásárló a megrendelés elküldését követően, legfeljebb a termék kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás estén a sértetlen (külső sérelmi nyomoktól mentes, eredeti, sértetlen csomagolásban lévő) terméke(ke)t és a Vásárlói bankszámla  számot is magában foglaló elállási nyilatkozatot ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként legkésőbb a határidő napján szükséges feladni a Szabódor Kft 4034 Debrecen, Veresegyházi Tamás utca 32. címre. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt terméket valamint az értékesítéshez kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítés beálltával a Vásárló és Eladó között korábban létrejött adásvételi szerződést felbontja. Ettől eltérő esetben az elállás nem minősül jogszerűnek.


Az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, ill. a termék visszaérkezését követően Eladó visszatéríti a Vásárló által vásárolt termék(ek) vételárát. Elállás esetén azonban a visszaküldés költsége a Vásárlót terheli.
Ha a Vásárló több terméket rendelt meg egyszerre, akkor Eladó a szállítási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Vásárló elállási jogát nem valamennyi megrendelt termék tekintetében gyakorolta.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
Eladó a Vásárló által megküldött elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámla számára visszautalja a termék vételárát. A visszatérítés tekintetében Vásárlót semmilyen többletdíj nem terheli.


A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az adott terméket.
A Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
Csak bizonyítottan hibás termék kerül kicserélésre. Hibás termék esetén a Vásárló köteles az észlelt hibát az átvételt követő 3 napon belül írásban (e-mailben) jelezni Eladó felé. Amennyiben ezt Vásárló elmulasztja, az ebből adódó károk a Vásárlót terhelik.


Egyéb kérdésekkel fordulj hozzánk a Kapcsolat oldalunkon található e-mail címen!